_______________________________________________________________________________________________________

Arrangementet "Gatelangs på Apenes" -  torsdag 4. juni – kl. 18:00

I samarbeid mellom Borre Historielag og Apenes Vel ønsker vi velkommen til vandring på Apenes.
Det kommer til å være et rent utendørsarrangement og er åpent for alle men vi gjør oppmerksom på en antallsbegrensning på maksimalt 50 deltagere som følge av Corona situasjonen.

For å sjekke interessen blandt våre medlemmer anbefaler vi derfor forhåndspåmelding!

Last ned kart over ruten her....

Les mer her...

_______________________________________________________________________________________________________

VIKTIG info om foreningens aktiviteter under pandmien:

_______________________________________________________________________________________________________

Årsmøtet 2020 avlyst inntil videre...

Årsmøtet i Apenes Vel avlyses inntil videre!

På grunn av den alvorlige utviklingen av Korona-virus pandemien, har styret i Apenes Vel kommet frem til at det planlagte årsmøtet i Apenes Vel avlyses inntil videre.

Helsedirektoratet har foreløpig også besluttet forbud mot kulturarrangementer, og vi følger selvsagt mydighetenes retningslinjer, pålegg og anbefalninger i denne saken.

Vi kommer tilbake med ny informasjon om dette og en ny dato så snart vi har fått bedre oversikt over situasjonen.


P.s.:
I følge Apenes Vels lover, skal årsmøte avholdes «innen utgangen av mars måned".
På grunn av den alvorlige krisesituasjonen, har vi midlertidig valgt å se bort ifra denne paragrafen.
Til informasjon har alle styrets medlemmer sagt seg villig til å ta gjenvalg, så dermed går styrearbeidet som vanlig frem til nytt årsmøte er fastsatt og «nytt styre» er lovlig valgt.

_______________________________________________________________________________________________________

17 mai på Auberts Plass

Det blir flaggheis som vanlig på Auberts Plass, men all servering avlyses.

Folk er velkommen til å overvære seremonien, men vi henstiller til alle om å vise hensyn og følge anbefalningene fra helsemyndighetene:

  • Rådet om maksimalt 20 personer i en gruppe gjelder både innendørs og utendørs.
    Rådet gjelder for private sammenkomster og løsere arrangementer uten ansvarlig arrangør.

  • Rådet om minst én meter avstand gjelder både innendørs og utendørs.
    Rådet gjelder ikke for personer i samme husstand.

_______________________________________________________________________________________________________

En tradisjonsrik velforening i et aktivt bomiljø

                    

Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate

Foreningen Apenes Vel er en tradisjonsrik velforening som siden starten i 1918 har arbeidet for et bedre og triveligere lokalmiljø på Apenes.

I 2018 feiret foreningen sitt 100 års jubileum!
(se tilbakeblikk på 75 års jubileet i 1993)

Foreningen har gjennom alle år vært pådriver og opphav til en rekke saker av stor betydning for området.
For å fortsatt kunne være en sterk, aktiv og betydningsfull pressgruppe i bydelen vår, trenger vi alle de medlemmene vi kan få.

Apenes Vel har som formålsparagraf å fremme APENESBEBOERNES FELLES INTERESSER ! Som medlem i Apenes Vel støtter du opp om lokalmiljøet. I hvilken grad du ønsker å involvere deg aktivt i foreningens arbeid bestemmer du helt selv.
Her er det ingen tvang, men selvsagt synes vi det er veldig hyggelig hvis du ønsker å ta i et tak.
Vi håper at du kan hjelpe oss med å få flere medlemmer.
Meld deg inn, hvis du ikke allerede er medlem, og ta en prat med naboen om det samme !

 

Hvem kan bli medlem i Apenes Vel?

                         

Apenes Vels kjærneområde Apenes Vels kjærneområde Apenes Vels kjærneområde Apenes Vels kjærneområde Apenes Vels kjærneområde Bildet viser Apenes Vels kjærneområde

Det har versert mye usikkerhet om hva som egentlig utgjør Apenes området.

Som kjent lyder § 2 i Apenes Vels lover som følger: "Som medlemmer kan opptas beboere på Apenes og tidligere medlemmer og deres barn, som har flyttet til annet sted i byen." 

Mange er usikre på hvor langt Apenes-området egentlig strekker seg, og vi har derfor lagt ut følgende kart som klart definerer grensene.

Den røde ”sirkelen” viser Apenes Vels kjerneområde.

 

Er du ikke medlem? Meld deg inn her:

                                              

Viste du at du bor i et bevaringsområde?

            

I 1981 ble store deler av Apenes besluttet regulert som spesialområde for bevaring av eksisterende bebyggelse etter bygningslovens § 25.6. for å sikre bevaringsverdige enkelt bygninger og haveby-miljøet.

En kort oppsummering:

Bestemmelsenes gyldighetsområde er vist med heltrukken linje på reguleringskartet til venstre.

Området er regulert til spesialområde for bevaring av eksisterende bebyggelse etter bygningslovens § 25.6.
Formålet med bestemmelsene er å sikre bevaringsverdige enkelt bygninger og haveby-miljøet på en måte som lar seg kombinere med videreutviklingen av et fullverdig bomiljø.

Bygninger som på kartskissen er skravert er bevaringsverdige (dvs. byggeår før 1940).
Det heter også at eksisterende store trær og annen verdifull vegetasjon bør bevares.

Ved istandsettelse, om- og påbygging skal spesielle hensyn tas til den opprinnelige karakter m.h.t. dimensjoner, takform, materialbruk etc., samt taktekking, piper, vinduer m.v.
Skilt, utvendig belysning, gjerder, murer etc. skal forsøkes gitt en utforming som harmonerer med strøkets karakter.

Reguleringsplanen sier også at biloppstilling skal skje på egen tomt eller på arealer som er avsatt til formålet. Dette tolker vi som at parkering i gata, bare skal skje unntaksvis – noe det dessverre syndes svært mye imot.

Det heter også at garasjer skal så langt mulig plasseres nær eller i tilknytning til huset, og trekkes inn mot havens indre del. Disse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til materialvalg, form og farge.

Bruksendringer av eksisterende boliger tillates ikke.
Utvidelse av eksisterende bedrifter/forretninger kan bare tillates der bygningsrådet finner det forsvarlig av hensyn til det eksisterende miljø.
Tomter tillates ikke nyttet til opplag eller annen skjemmende virksomhet.

Før bygningsrådet behandler byggemelding skal det foreligge uttalelse av antikvarisk myndighet

Les mer om Apenes bevaringsområde her ...

Er du interresert i bydelens historie?
Da kan du også finne mye av interesse
i vårt arkiv...

 

 

Tante Propell Christin "Tante Propell" Holm

Tilbud for Apenes Vel medlemmer:

Spenningsserie for barn

Fire første bøkene tilbys nå for kr. 900,-

Vennlig hilsen Christin "Tante Propell" Holm.

Tel.       920 31 416
E-post: chho2@online.no

 

 

                 

       Få oppdateringer fra

       Apenes Vel på Facebook.

Apene Vel - 100 år

Hva skjer på Apenes?

______________________________________

Årsmøte 2020

i Apenes Vel
fredag 27. mars
kl.19:00 på Apenesgården
Meld deg på nå ...!

Les mer...

Flaggheis på Auberts Plass

17. mai
kl. 08:00
heiser vi
flagget på
Auberts Plass

Les mer...

Gatelangs på Apenes

Gatelangs på Apenes

I samarbeid med Borre Historielag arrangerer Apenes Vel byvandring i lokalhistoriske gater på Apenes.
Fremmøte på Apenesgården,
Falkenstensveien 29, 
torsdag 4. juni – kl. 18:00

Les mer...

Vet du at..?

"Vet du at" er en samling artige fakta om Apenes og området vårt.

Les mer..


 

I 2013 ble det distribuert infofoldere i alle post-kasser på Apenes.

 

Hvis du ikke fikk den, eller trenger en ny, kan du laste ned en oppdatert versjon her.
(klikk på bildet for å laste ned)

  

Du kan også abbonere på vårt e-post nyhetsbrev her: