Saker til behandling på ÅRSMØTET

 

For at styret skal kunne vurdere saker som medlemmene ønsker å få tatt opp til årsmøtebehandling, må forslaget være innendt senest 14 dager før årsmøtet.

Du kan fylle ut sende inn skjemaet under, eller sende en e-post til styret.

Jeg ønsker å ta opp følgende på kommende årsmøte:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
E-post til styret