Vet du at Hortens eldste skulptur står på Apenes?
Den heter Lykkebrønnen og ble plassert på en liten rund plass øverst i Hans Gudes gate i 1919.

At du bor i et verneverdig område?
Hva det innebærer?
Reguleringsbestemmelsene er gjengitt i sin helhet her!

At den kjente maleren Hans Gude i en periode bodde på Apenes?
Året 1900 feiret Hans og Betsy Gude stort gullbryllup i den nyervervede eiendommen "Sølvkronen" ved Horten.

At bautaen ved Apenesgården er reist til minne om Ole Rasmussen Apeness?
Han var soldat og underoffiser i Det Jarlsbergske kompani og bonde på farsgården Apenes. Han var lensmann i Borre fra 1794 og medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.