^ Se også menyen over: "Flyfoto fra 1954"!

 • Denne firemannsboligen i Kiellandsgate 3abcd ble bare bygget her i Kiellandsgate
 • bilde tatt fra andre etasje i Kiellandsgate 5b, kan en se at den nye femtitallsbebyggelsen har tatt form ytterst til høyre på bildet
 • Kloakkutslipp i Sælavika på 60-tallet. Foto. Gjengangeren
 • Kun gruslagte gater på Apenes
 • Familien Ingebretsen utenfor kooperativet en gang på femtitallet
 • Bilde av to av de gamle, nå nedlagte, butikkene på Apenes
 • John Løken med faren og broren Finn til høyre
 • Apenes sett mot nord
 • Brevet vitner om de harde økonomiske tidene befolkningen levde under
 • Tvangsauksjon
 • Diagram 1 Matvareprisutvikling i verkstedindustrien 1915-1941
 • Tabell 2 Eksempel på prisforskjeller på boliger bygget 1919-1920
 • Brevet vitner om harde tidene
 • Torpedofabrikken i 1934
 • Tabell 1 - Yrkessammenseting på Apenes 1921
 • Hustype Ibc
 • Hustype B
 • Kart over Apenes Bydel
 • Hans Gudesgate 5.jpg
 • Kommandør Kielland.jpg
 • Bilde Apenes gjennom tidene
 • Fredriksvern og Horten Marinestasjon
 • Gammel kiosk (trafo) på Apenes.JPG
 • Marinebasen sett fra Strandpromenaden
 • Min hageby

Apenes gjennom tidene

Bildene er fra "Fra marineboliger til verneverdig haveby" Semesteroppgave - Historie mellomfag - Høst 2000

Av Flávio Duarte Andersen

Her kan du lese hele oppgaven i PDF:
"Apenes gjennom tidene

Fra marineboliger til verneverdig haveby"
Semesteroppgave i historie mellomfag -
Høst 2000 - av Flávio Duarte Andersen

<--- klikk på bildet for å laste
       ned dokumentet i pdf