Velkommen som medlem i Apenes Vel

 

Dersom du bor på Apenes-området, ønsker vi deg velkommen som medlem i Apenes Vel.

Som kjent lyder § 2 i Apenes Vels lover som følger: "Som medlemmer kan opptas beboere på Apenes og tidligere medlemmer og deres barn, som har flyttet til annet sted i byen."

Mange er usikre på hvor langt Apenes-området egentlig strekker seg, og vi har derfor lagt ut følgende kart som klart definerer grensene.

Den røde ”sirkelen” viser Apenes Vels kjerneområde.

Medlemskapet i Apenes vel har varighet fra 1 april til 31 mars.
Nye medlemmer betaler kontingent fra innmeldelsesdato.
Melder man seg inn etter 1 oktober betales ½ kontingent for inneværende periode.

Medlemskontingenten er henholdsvis kr. 100.- for enslige medlemmer og kr. 200.- for familiemedlemskap.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.