Gatelangs på Apenes - torsdag 4. juni – kl. 18:00

Gatelangs på Apenes - torsdag 4. juni – kl. 18:00

  
Vi tar for oss ”De historiske kommisjonsgatene på Apenes”

For å sjekke interessen blandt våre medlemmer anbefaler vi derfor forhåndspåmelding!

I samarbeid med Borre Historielag, arrangerer Apenes Vel  byvandring i lokalhistoriske gater på Apenes.

Dette er et rent utendørsarrangement som er åpent for alle, men vi gjør oppmerksom på en antallsbegrensning på 50 som følge av Corona situasjonen.

Fremmøte på Apenesgården, Falkenstensveien 29,  torsdag 4. juni – kl. 18:00

Vi følger anbefalningene fra helsemyndighetene:

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
  (Husk derfor å ta med antibac!!)
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
 • Med arrangement menes:
  a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
  b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

         

Ansvarlig arrangør og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet er:

 • Eli Kari Høihilder
 • Jan Heimstad
 • Jon Erik Halvorsen
 • Wenja Paaske
 • Dag Bertheussen
 • Knut Inge Riksen
 • Inger Melbye

   

Program og rute:

18:00 Fremmøte på tunet i Apenesgården (ved flere enn 20 deltagere blir det skriftlig påmelding med navn og telefonnummer før start)
18:05 Apenesgården: Jon Erik Halvorsen forteller om Apenesgårdens historie.
18:20 Vi spaserer bortover Falkenstensveien til begynnelsen av Paaskesgate.
18:30 Paaskesgate: Wenja Paaske forteller om sin tippoldefar, som gaten er oppkalt etter, og historien han var en del av.
18:45 Billesgate: Dag Bertheussen (med flere) forteller om gaten.
19:00 «Villa Gullkrona» Nedre Keisemark 27: Knut Inge Riksen og Inger Melbye forteller om gårdens historie.
19:15 Aubertsgate: Dag Bertheussen (med flere) forteller om gaten.
19:30 Geddesgate: Dag Bertheussen (med flere) forteller om gaten.
19:45 Lykkebrønnen, fontenen i Hans Gudesgate / Hagerupsgate: Dag Bertheussen med flere forteller om historien.
20:00 Avslutning ved Lykkebrønnen.

   

Påmelding til arramngementet finner du her...
https://www.apenesvel.no/kontakt/pamelding-de-historiske-kommisjonsgatene

             

10.02.2020 15:52