ÅRSMØTE 2020

ÅRSMØTE 2020

Fredag 27. mars kl.19:00 arrangerer Apenes Vel årsmøte på Apenesgården, i Falkenstensveien 29

Meld deg på her...

Det innkalles til ÅRSMØTE fredag 27. mars kl.19:00

Sted: Apenesgården, Falkenstensveien 29

Forslag til beh. må være mottatt senest 13. mars (14 dager førårsmøtet)

 

DAGSORDEN :

1. Åpning
2. Møtets lovlige innkallelse
3. Valg av møtedirigent
4. Godkjennelse av dagsorden
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Fastsettelse av kontingent
8. Budsjett
9. Innkomne forslag
10. Valg
11. Avslutning

Etter det offisielle årsmøtet vil det bli ÅRSFEST med servering av snitter og drikke.

ÅRSFESTEN er GRATIS for alle medlemmer av Apenes Vel, men for å kunne kjøpe inn mat og drikke må vi ha BINDENDE PÅMELDING til denne delen av arrangementet innen fredag 13. mars!

Påmeldingsskjema til årsfesten finner du på denne linken.

Saker til behandling på årsmøtet:
For at styret skal kunne klargjøre saker som medlemmene ønsker å få tatt opp til årsmøtebehandling, må forslaget være innsendt senest 14 dager før årsmøtet.

Skjema for innsending av forslag finner du på denne linken.

 

31.12.2019 12:00