”De historiske kommisjonsgatene på Apenes”

I samarbeid mellom Borre Historielag og Apenes Vel ønsker vi velkommen til vandring på Apenes

Torsdag 4. juni kl. 18:00 – 20:00

Dette er et rent utendørsarrangement som er åpent for alle, men vi gjør oppmerksom på en antallsbegrensning på 50 som følge av Corona situasjonen.

For å sjekke interessen blandt våre medlemmer anbefaler vi derfor forhåndspåmelding!

Fremmøte på Apenesgården, Falkenstensveien 29, torsdag 4. juni – kl. 18:00

Vi følger anbefalningene fra helsemyndighetene:

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
  (Husk derfor å ta med antibac!!)
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
 • Med arrangement menes:
  a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
  b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. 
  c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

  Ansvarlig arrangør og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet er:
 • Eli Kari Høihilder
 • Jan Heimstad
 • Jon Erik Halvorsen
 • Wenja Paaske
 • Dag Bertheussen
 • Knut Inge Riksen
 • Inger Melbye

   

Program og rute:

18:00 Fremmøte på tunet i Apenesgården
(ved flere enn 20 deltagere blir det skriftlig påmelding med navn og tel.nr. før start).
18:05 Apenesgården: Jon Erik Halvorsen forteller om Apenesgårdens historie.
18:20 Vi spaserer bortover Falkenstensveien til begynnelsen av Paaskesgate.
18:30 Paaskesgate: Wenja Paaske forteller om sin tippoldefar, som gaten er oppkalt etter, og historien han var en del av.
18:45 Billesgate: Dag Bertheussen (med flere) forteller om gaten.
19:00 «Villa Gullkrona» Nedre Keisemark 27: Knut Inge Riksen og Inger Melbye forteller om gårdens historie.
19:15 Aubertsgate: Dag Bertheussen (med flere) forteller om gaten.
19:30 Geddesgate: Dag Bertheussen (med flere) forteller om gaten.
19:45 Lykkebrønnen, fontenen i Hans Gudesgate / Hagerupsgate: Dag Bertheussen med flere forteller historien.
20:00 Avslutning ved Lykkebrønnen.

Påmelding

Navn på deltager:
(kun ett navn pr. registrering - skal du melde på flere deltakere må du gjøre det i flere omganger) 

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.